جای پا...

جای پا...

باید قدم برداری و حرکت کنی.
وگرنه اگر یک جا بمانی و راکد شوی، زود می گندی و می پوسی.
باید قدم برداشت و حرکت کرد، نباید یک جا ماند. گرچه همین قدم برداشتن هم باید با حساب و کتاب باشد. چه راست بروی و چه کج؛ جای پایت روی زمین می ماند اما جای پای درستی پا برجاتر است و باقی تر. پس چه خوب که جای پایت در راه درست باشد، وگرنه چقدر قدم ها که برداشته شده و در راه کج بوده است و حالا هیچ اثری از آن باقی نیست.
درست مثل رد پای آدمی روی برفها که سریع از بین می رود...

حرفهای شما
مهمونای خونه ی من

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

دلم به هوایت، هوایی شده...

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۸:۱۳ ب.ظ
نشسته ام چو غباری به شوق اذن دخول

بیا بگو نتکانند پا دریها را

http://tehranpress.com/images/news/12321/thumbs/12321.jpg

ما به هم بد کردیم...

چهارشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵ ب.ظ

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم، سهممان کم نشود

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم

و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم

و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای  حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم

ما که را گول زدیم؟

برای مادر...

يكشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۲، ۰۷:۰۲ ب.ظ

قند خون مـادر بالاست!

دلش، اما همیشه شور می زند برای مـا...

اشکهای مـادر، مروارید شده است در صدف چشمانش !

دکترها اسمش را گذاشته اند آب مـروارید...

حرفها دارد چشمـان مادر؛ گویی زیـرنویس فارسی دارد !

دستانش را نوازش می کنم،

داستـانی دارد دستـانش...


http://www.cinemakhabar.ir/Picture/20130814204852_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg